GOSPODARENJE OTPADOM

Zakon o održivom gospodarenju otpadom definira sljedeće:

  • Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača
  • Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.
  • Proizvođač otpada i drugi posjednik otpada dužan je prema Zakonu predati svoj otpad osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom.

MC Čišćenje d.o.o. obavlja gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom za što posjeduje odgovarajuće dozvole / potvrde nadležnih državnih institucija:

  • Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH) i Rješenje o reviziji iste (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)
  • Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH)
  • Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom i Rješenje o reviziji iste (Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije
  • Potvrdu o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH)
  • Potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH)
  • Potvrdu o upisu u očevidnik trgovaca otpadom (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH)
  • Potvrdu za izvoz otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH)

MC Čišćenje d.o.o. je ovlašteni skupljač otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske, za što posjeduje ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH.