SANIRANJE POSLJEDICA EKOLOŠKIH AKCIDENATA

MC Čišćenje d.o.o. je ovlašteno za provođenje mjera i postupaka za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog onečišćenja voda, za što posjeduje certifikacijsko Rješenje za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra, izdano od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH.

Tvrtka posjeduje svu potrebnu opremu, sredstva i vozila za potrebe interventnih mjera i saniranje onečišćenja koja su propisno skladištena, servisirana i održavana kako bi za potrebe intervencije uvijek bila na raspolaganju.

Obzirom na navedeno možemo ponuditi uslugu tzv. HLADNOG POGONA za slučaj sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra, čime se smanjuje rizik za veće onečišćenje.

Osnovni uspjeh svake intervencije ovisi o brzini akcije od nastanka opasnosti ili onečišćenja do početka provedbe mjera za sprječavanje ili ublažavanje onečišćenja. Iz navedenog razloga dežurna interventna ekipa MC Čišćenja po pozivu za slučaj iznenadnog onečišćenja izlazi u najkraćem roku na mjesto nesreće, provodi mjere na sprječavanju daljnjeg onečišćenja i/ili obavlja sanaciju onečišćenog područja.

Radnici koji učestvuju u intervenciji opskrbljeni su odgovarajućim osobnim zaštitnim sredstvima i opremom, te osposobljeni u vanjskim ustanovama i od strane odgovornih osoba na internim edukacijama.

Radnici koji sudjeluju u intervenciji, osposobljeni su za rad s opasnim kemikalijama pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping, rad na siguran način i zaštitu od požara, a vozači za prijevoz opasnih tvari osposobljeni su prema ADR propisima. Svi radnici se dodatno educiraju od strane ODGOVORNE OSOBE za provedbu interventnih mjera na siguran način, a prema Planovima intervencija za zaštitu okoliša.