TEHNIČKA ISPITIVANJA

MC Čišćenje Laboratorij

U tvrtki MC Čišćenje d.o.o. djeluje posebni, neovisni Laboratorij za ispitivanje građevnih proizvoda i nerazorna ispitivanja materijala akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Potvrda o akreditaciji

Područje akreditacije odnosi se sljedeće vrste ispitivanja:

  • Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava vodom i zrakom prema normi HRN EN 1610,
  • Ispitivanje vodonepropusnosti uređaja za pročišćavanje i pohranu otpadnih voda prema normi HRN EN 1508,
  • Tlačno ispitivanje cijevi (cijevi odvodnje pod tlakom i vodoopskrbne cijevi pod tlakom) prema normi HRN EN 805,
  • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja kanalizacijskih sustava snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, ulaskom čovjeka u objekt, korištenjem ogledala, te fotografiranjem prema normi HRN EN 13508-2,
  • Mjerenje debljine metala ultrazvukom prema normi HRN EN ISO 16809.

MC Čišćenje Laboratorij u svom sustavu upravljanja ima jasno definiranu politiku postupanja za slučaj suspenzije ili povlačenja akreditacije.

Ista je dostupna na zahtjev.

 

Za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda MC ČIŠĆENJE d.o.o. posjeduje:

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH.

Svojom djelatnošću i konstantnim stručnim usavršavanjem podredili smo se zajedničkom cilju koji se manifestirao u zadovoljstvu sadašnjih kupaca.

Budućim kupcima naših usluga želimo dati uvjerenje da smo im pouzdan partner kroz našu kvalitetu usluga tehničkih ispitivanja.