TEHNIČKA ISPITIVANJA

MC Čišćenje Laboratorij

U tvrtki MC Čišćenje d.o.o. djeluje posebni, neovisni Laboratorij za ispitivanje građevnih proizvoda i nerazorna ispitivanja materijala akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17 025:2007.

Potvrda o akreditaciji

Područje akreditacije odnosi se na 5 metoda ispitivanja:

  • Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava vodom i zrakom prema normi HRN EN 1610
  • Ispitivanje nepropusnosti uređaja za pročišćavanje i pohranu otpadnih voda prema normi HRN EN 1508
  • Ispitivanje tlačnih cjevovoda prema normi HRN EN 805
  • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanja daljinski upravljanom CCTV kamerom, ulaskom čovjeka u objekt, korištenjem ogledala, fotografiranjem prema normi HRN EN 13 508-2
  • mjerenje debljine ultrazvukom prema normi HRN EN 14 127

MC Čišćenje Laboratorij u svom sustavu upravljanja ima jasno definiranu politiku postupanja za slučaj suspenzije ili povlačenja akreditacije.

Ista je dostupna na zahtjev.

 

Za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda MC ČIŠĆENJE d.o.o. posjeduje:

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, izdano od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH

Svojom djelatnošću i konstantnim stručnim usavršavanjem podredili smo se zajedničkom cilju koji se manifestirao u zadovoljstvu sadašnjih kupaca.

Budućim kupcima naših usluga želimo dati uvjerenje da smo im pouzdan partner kroz našu kvalitetu usluga tehničkih ispitivanja.