MISIJA

Koji je naš cilj?

Želimo kroz stalna ulaganja u tehniku i ljudske potencijale te uz primjenu novih tehnoloških rješenja, s našom djelatnošću doprinijeti na očuvanju okoliša.

Ohrabreni dosadašnjim rezultatima nadamo se da smo na pravom putu.