MC Čišćenje d.o.o.

Dobrodošli u specijaliziranu hrvatsku tvrtku MC Čišćenje d.o.o., koja Vam može biti pouzdan partner u provedbi ekoloških čišćenja industrijskih postrojenja i spremnika, kanalizacijskih sustava s pripadajućim građevinama, prostora i prostorija, vodenih površina, te sakupljanja i obrade otpada s Vaših lokacija, tehničkih ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava i građevina odvodnje i vodoopskrbe, tlačnog ispitivanja cijevi, snimanja stanja kanalizacijskih sustava daljinski upravljanom CCTV kamerom, mjerenje debljine materijala ultrazvukom, izrada dokumentacije za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i pružanja ostalih usluga u zaštiti okoliša.

MC Čišćenje kao obiteljski obrt osnovan je kroz suvlasničko ulaganje Franje Cinka i Zdravka Medveda 1990 god.

Kontinuiranim ulaganjem u opremu i tehnologiju tijekom dugogodišnjeg rada i uz stručno osposobljavanje zaposlenih postajemo prepoznatljiv partner u pružanju usluga u rješavanju ekoloških problema i tehničkih ispitivanja građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

MC Čišćenje d.o.o. ima dežurnu interventnu ekipu i po pozivu za slučaj iznenadnog onečišćenja izlazi u najkraćem roku na mjesto nesreće, te provodi mjere na sprječavanju daljnjeg onečišćenja i/ili obavlja sanaciju onečišćenog područja.

Djelatnost društva

MC Čišćenje d.o.o. registrirano je i za obavljanje niže navedenih djelatnosti

 • tehničko ispitivanje i analiza
 • ispitivanje vodonepropusnosti i tv inspekcija kanalizacija, cjevovoda i kanala, vodenih građevina i septičkih jama, te izrada elaborata
 • skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i dr. način zbrinjavanja otpada), odnosno za djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • postupanje s opasnim otpadom i neopasnim otpadom, reciklaža
 • obrada, oporaba i/ili zbrinjavanje komunalnog, neopasnog, inertnog i opasnog otpada
 • sanacija eko akcidenata, zagađenog tla, starih industrijskih pogona, krutog otpada, postupcima solidifikacije, stabilizacije, centrifugalne separacije, remidijacija biološkim postupcima
 • sanacija odlagališta opasnog i neopasnog otpada
 • sanacija kanalizacija, cjevovoda, vodenih građevina i sl. tehnologijama sa i bez iskopavanja
 • čišćenje, održavanje i rekonstrukcija kanalizacijskih sustava
 • mehaničko i kemijsko čišćenje neutralizacijskih bazena, separatora otpadnih voda, biodiskova, oborinske, tehničke i fekalne kanalizacije, septičkih jama i spremnika
 • stručni poslovi zaštite okoliša

 

MC ČIŠĆENJE d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
OIB: 17783496119, MB: 2113422

Sjedište: Capraška ulica 13A, 44010 Sisak

Lokacija: Nikole Tesle 17, 44000 Sisak

Žiro-račun (Privredna Banka Zagreb): 23400091110235694
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 120004880
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Članovi društva: Franjo Cink i Zdravko Medved

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj Pročitaj više