Kvaliteta

MC Čišćenje d.o.o. je uspostavilo, dokumentiralo, primjenjuje i održava sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, te trajno poboljšava njegovu učinkovitost u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Osnovni i dugoročni zadatak tvrtke je poboljšati i stalno unapređivati kvalitetu poslovanja i usluga te stvarati konkurentski ugled na tržištu, kao i sprječavanje i smanjivanje onečišćenja okoliša.

Svi zaposleni obvezni su održavati jedinstveni pristup kvaliteti i zaštiti okoliša, započevši od prvog kontakta s potencijalnim kupcem, pa sve do izvršenja obveza definiranih ugovorima, te izvršavati svoje poslove i zadatke u skladu s važećim postupcima i zakonskim propisima.

MC Čišćenje Laboratorij za ispitivanje građevnih proizvoda i nerazorna ispitivanja materijala akreditiran je od strane HAA prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017, i to za sljedeće vrste ispitivanja:

  • ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava koje se provodi metodom HRN EN 1610,
  • tlačno ispitivanje cijevi (cijevi odvodnje pod tlakom i vodoopskrbne cijevi pod tlakom) koje se provodi metodom HRN EN 805,
  • ispitivanje vodonepropusnosti građevina odvodnje i vodoopskrbnih građevina prema metodi HRN EN 1508,
  • ispitivanje i vizualno kodiranje stanja kanalizacijskih sustava snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, ulaskom čovjeka u objekt, korištenjem ogledala, te fotografiranjem prema HRN EN 13508-2,
  • mjerenje debljine metala ultrazvukom prema metodi HRN EN ISO 16809.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj Pročitaj više