Zakon o gospodarenju otpadom definira sljedeće:

  • Otpad je svaka tvar ili predmet koje predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti
  • Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač otpada) i svaka osoba koja obavlja prethodnu obradu, miješanje ili drugi postupak kojim nastaje promjena sastava ili svojstva otpada

MC Čišćenje d.o.o. obavlja gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom za što posjeduje odgovarajuće dozvole / rješenja nadležnih državnih institucija:

  • Dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja opasnog otpada (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH) i Rješenje o postupku provjere okolnosti iste (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)
  • Dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja opasnog otpada (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH)
  • Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom (Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije)
  • Rješenje o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH)
  • Rješenje o upisu u očevidnik prijevoznika otpada (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH)
  • Rješenje o upisu u očevidnik trgovaca otpadom (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH)
  • Rješenje za izvoz otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH)

MC Čišćenje d.o.o. je ovlašteni skupljač otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske, za što posjeduje ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH.

Fotogalerija

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj Pročitaj više