Kvaliteta

MC Čišćenje d.o.o. je tvrtka čije su osnovne djelatnosti tehnička ispitivanja, gospodarenje otpadom, razne vrste čišćenja, sanacije spremnika goriva i maziva, te sanacije u okolišu.

Opredjeljenjem za sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša tvrtka MC Čišćenje se obvezuje na:

 • poboljšanje i stalno unapređivanje kvalitete poslovanja i usluga, povećanje zadovoljstva kupca, te stvaranje konkurentskog ugleda na tržištu;
 • trajno poboljšavanje učinkovitosti sustava kvalitete i zaštite okoliša;
 • sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja okoliša;
 • prepoznavanje značajnih aspekata okoliša i njihovih utjecaja;
 • aktivnu suradnju s lokalnim zajednicama i svim zainteresiranim stranama na očuvanju okoliša;
 • kontinuirano provođenje važeće zakonske regulative;
 • razvijanje ekološke svijesti svih radnika, obrazovanje i osposobljavanje za učinkovitu zaštitu okoliša i zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu;
 • održavanje čistoće i urednih radnih mjesta bilo da se radi o prostorima na lokaciji tvrtke ili prostorima naručitelja u cilju prevencije nesreća koje za posljedicu mogu imati narušavanje zdravlja radnika;
 • usmjerenost prema prevenciji i sprječavanju rizika za zdravlje i sigurnost radnika.

Navedeni ciljevi predstavljaju obvezu za sve zaposlene i biti će nadzirani od strane Direktora na način da se analiziraju reklamacije kupca, uočene nesukladnosti, nadzor i praćenja izvršenja narudžbi i ugovora, nadzor nad procesom realizacije, preventivne i korektivne radnje, potencijalno opasne situacije, incidenti, te rezultati internih audita.

Obveza svih zaposlenih je:

 • održavati jedinstveni pristup kvaliteti i zaštiti okoliša, započevši od prvog kontakta s potencijalnim kupcem, pa sve do izvršenja obveza definiranih ugovorima;
 • izvršavati svoje poslove i zadatke u skladu s važećim postupcima i zakonskim propisima;
 • ukazati na probleme, s ciljem što bržeg otklanjanja;
 • predlagati bolje načine izvođenja zadataka, poslovanja svoje organizacijske jedinice i funkcioniranje sustava u cjelini;
 • poštovati pravila zaštite na radu i pristupiti radu na siguran način.

Realizacijom zadanih ciljeva ove Politike kvalitete i zaštite okoliša postiže se našom djelatnošću, kroz stalna ulaganja u tehniku i ljudske potencijale, te uz primjenu novih tehnoloških rješenja, doprinos očuvanju okoliša i zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika.

Svi zaposleni biti će upoznati s ovom politikom.

Ova politika revidirati će se minimalno svake tri godine i ažurirati prema potrebi.

Sisak, 27. rujan 2021.

Direktor: Zdravko Medved

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj Pročitaj više