MC Čišćenje d.o.o. je ovlašteno za provođenje mjera i postupaka za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog onečišćenja voda, za što posjeduje certifikacijsko Rješenje za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra, izdano od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH.

Tvrtka posjeduje svu potrebnu opremu, sredstva i vozila za potrebe interventnih mjera i saniranje onečišćenja koja su propisno skladištena, servisirana i održavana kako bi za potrebe intervencije uvijek bila na raspolaganju.

Obzirom na navedeno možemo ponuditi uslugu tzv. HLADNOG POGONA za slučaj sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra, čime se smanjuje rizik za veće onečišćenje.

Fotogalerija

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj Pročitaj više