„ECO PICCOLO“ auto cisterna malog kapaciteta i dimenzija služi za usluge čišćenja, odštopavanja sustava odvodnje i pražnjenje separatora, taložnica, mastolova i sl. na lokacijama nepristupačnim za „klasična / velika radna vozila“ kao što su podzemne garaže, dvorišta sa niskim ulazom i haustori.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj Pročitaj više