MC ČIŠĆENJE d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima sukladno Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja u svrhu pristupačnosti i predstavljanja usluga većem broju klijenata tako da osobe s invaliditetom mogu bez poteškoća pristupati svim sadržajima.

Prilikom osiguranja digitalne pristupačnosti vodi se računa o Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines) vezanim i uz platformu i uz sadržaj. Digitalna pristupačnost dodatno je omogućena i posebnim programskim dodatkom (eng. widget) u obliku posebnog izbornika pristupačnosti.

Izvršene prilagodbe mrežne stranice

 • koriste se HTML5 elementi (header, footer, nav, section, article, aside), kako bi čitači ekrana prepoznali značenje pojedinog elementa;
 • označavanje naslova title (unutar head elementa), h1, h2, h3, h4, h5 i h6, a za odlomke teksta p elementi;
 • strong i em elementi (umjesto b i i elemenata);
 • tablice sadrže naslov tablice u elementu caption, a naslovi stupaca definirani su pomoću elementa th;
 • standardni elementi za HTML forme (HTML form elements) kako bi platforma omogućavala lako i logično kretanje po stranici;
 • za tekst se koriste jednostavni, čitljivi fontovi bez serifa;
 • podržan font prilagođen potrebama osoba s teškoćama čitanja uključujući i disleksiju;
 • podržano dosljedno poravnavanje teksta po lijevoj margini radi lakše čitljivosti;
 • omogućena promjena veličine i debljine slova kako bi se postigla bolja vidljivost, čitljivost i raspoznatljivost slovnih znakova;
 • omogućena promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta;
 • promjena vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom;
 • podržana izmjena razmaka među slovima radi lakše čitljivosti;
 • podržana prilagodba rednih razmaka u tekstu;
 • omogućena promjena boje i kontrasta pozadine teksta;
 • usustavljeni <alt> atributi za označavanje slika na hrvatskom jezik;
 • tekst u obliku slikovnih datoteka se ne koristi;
 • kod korištenja boje za označavanje teksta za označavanje poveznica, koriste se i dodatne oznake poput podcrtavanja;
 • poveznice su uglavnom deskriptivne i pružaju informaciju o sadržaju na koji vode;
 • veličina ikona je zadovoljavajuća;
 • na stranici nema obrazaca ili skripti čije je izvođenje vremenski ograničeno;
 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim programskim platformama i uređajima
  navigacija je dosljedna i jednostavna, s minimalnim brojem razina;
 • između izbornika i podizbornika ne postoji prazan prostor kako izbornik ne bi “nestao”
  stranice ne sadrže bljeskajuće elemente;
 • kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje omogućeno je korištenjem samo tipkovnice;
 • omogućeno je preskakanje navigacije i korištenjem klikabilnog navigacijskog puta (eng. navigation path, breadcrumb trail);
 • elementi stranice koji nisu stalno prikazani otvaraju se i zatvaraju naizmjeničnim pritiskom (klikom), a ne prelaskom pokazivača preko njih te su inicijalno smanjeni i ujednačena izgleda na mrežnom sjedištu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da obavijeste MC ČIŠĆENJE d.o.o. ukoliko primijete neusklađen sadržaj.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta MC ČIŠĆENJE d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na: info@mcciscenje.hr.

22. prosinca 2023.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj Pročitaj više